Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2014

mistrzimalgorzata
00:37
Ktoś cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
mistrzimalgorzata
00:37
Warto było cię spotkać,
aby się dowiedzieć,
że istnieją takie oczy jak twoje.
— J. L. Wiśniewski
mistrzimalgorzata
00:36

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
mistrzimalgorzata
00:35

I tylko przyjdź.

Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.

Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.

A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.


— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir

mistrzimalgorzata
00:34

Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.

— Sonia Pohl
mistrzimalgorzata
00:34
- Tata jest na dole? - Tak.  - Co robi? - Gra w pokera, znalazłem mu ostatnio taką stronę i gra z ludźmi w sieci.  - Serio? - Tak. Ostatnio jak mama wyjechała to grał całą noc - Czemu? - Bo on nie może zasnąć, jak ona nie śpi z nim razem w łóżku, wiesz jak jej nie ma obok.
— najsłodsze słowa jakie kiedykolwiek słyszałam
mistrzimalgorzata
00:33
mistrzimalgorzata
00:32
Nie chodzi o to, by się nigdy nie kłócić, ale o to, by się zawsze umieć pogodzić.
mistrzimalgorzata
00:32
Bo cokolwiek usłyszysz, twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
mistrzimalgorzata
00:32
mistrzimalgorzata
00:31
mistrzimalgorzata
00:31
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
mistrzimalgorzata
00:29
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
mistrzimalgorzata
00:29
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
mistrzimalgorzata
00:27
Naiwna, ale najlepiej doradzi. Słaba, ale udźwignie - czyż nie taka jest kobieta?
— W. Szymborska / ♥
mistrzimalgorzata
00:26
mistrzimalgorzata
00:25
- Jakim jest pan typem mężczyzny? - Pani typem? - Potwierdzam.
— E. E. Schmitt, Małe zbrodnie małżeńskie
mistrzimalgorzata
00:25
mistrzimalgorzata
00:25
mistrzimalgorzata
00:24
Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.
— Frederico Moccia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl